Energieffektivitetsplan for Kulturministeriet

Her kan du se energieffektivitetsplan for Kulturministeriet. En energieffektivitetsplan er en beskrivelse af, hvordan ministeriet vil gennemføre energieffektiviseringer i bygninger.

Overordnede mål og indsatser

Kulturministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering indenfor følgende områder:
 • Energiledelse
 • Adfærd
 • Ventilation
 • Klimaskærm
 • Køling - luftkonditionering
 • Varmeanlæg
 • Belysning
 • Solcelleanlæg
 • Andet

Gennem energiledelse er der over tid udviklet forskellige planer for energiprojekter tilpasset de enkelte institutioners ejendomme, drift og behov. På institutionsniveau fokuseres der mere målrettet på enkelte områder ad gangen.


 • Der udarbejdes en kortlægning over de mest rentable og omkostningseffektive energibesparelser
 • Der udarbejdes og implementeres en prioriteret handlingsplan for energieffektiviseringstiltag
 • Der udarbejdes energiberegninger for alle renoveringsprojekter

Detaljeret beskrivelse

På den korte bane fortsætter energiledelsesarbejdet uændret fra den tidligere cirkulæreperiode, hvor faste energigrupper nedsat af SLKS i samarbejde med de enkelte institutioner vil holde fokus på at få løftet energieffektiviserende tiltag op til ledelsesmæssige beslutninger og efterfølgende implementering. Energiledelsesarbejdet baseres på kvartalsvise møder.

 • Der udarbejdes energiberegninger i forbindelse med alle renoveringsprojekter
 • Der foretages gennemgang af alle tekniske installationer for at identificere mulige energibesparelser
 • Alle kontorbygninger med fossile opvarmningskilder konverteres til grønnere opvarmningskilder, f.eks. fjernvarme eller varmepumper
 • Andet

Detaljeret beskrivelse

Alle energioptimeringer og energirenoveringer vil blive dokumenteret med energiberegninger så vidt det er muligt.

Ministeriet vil gennemgå bygninger og tekniske installationer med det formål at finde muligheder for at nedsætte energiforbruget.

Fossile brændsler udfases og erstattes af bedste alternativ i nærområdet.

Solcelleløsninger tænkes ind hvor det er muligt.

Forbrugsovervågning baseres som udgangspunkt på fjernaflæsning og udbygges til bi-måler niveau, hvor det kan give mening.

Hvordan forventes den løbende evaluering af energispareindsatsen udført?

Forbrugsbaseret overvågning anvendes som en fast del i energiledelsesprogrammets møderækker. Evalueringer foretages pba. absolutte forbrugstal, nøgletal og specifikke timebaserede forbrug, hvor det giver mening.

Organisering

Kulturministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering ud fra følgende organisering: Anden organisering

Detaljeret beskrivelse

Ministeriets Energiansvarlige Koordinatorer (MEK ordningen) er anker for energieffektiviseringsindsatsen. Indsatsen udmøntes gennem fokuseret energiledelse sammen med de kulturinstitutioner, hvor Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) i forvejen leverer daglig drift. Indsatsen fastholdes af to MEK konsulenter i SLKS. Øvrige kulturinstitutioner, som er omfattet af statens krav om energieffektivisering, får konsulentbaseret bistand fra SLKS af de to MEK konsulenter.

Udfasning af olie- og gasfyr

Kulturministeriet har 1 bygning der opvarmes med olie, og 3 bygninger der opvarmes med naturgas.

Kulturministeriet vil arbejde med forskellige tiltag for udfasning af oliefyr inden 2025 og gasfyr inden 2030. Det er op til de enkelte ministerier, hvorvidt planen for udfasning af olie- og gasfyr implementeres efter indberetning.

Udfasning af oliefyr inden 2025

Installationer med oliefyr konverteres til fjernvarme eller anden energikilde. Det bliver undersøgt nærmere, så konvertering kan udføres senest 2024.

Udfasning af gasfyr inden 2030

Installationer med gasfyr konverteres til fjernvarme eller anden energikilde. Det bliver undersøgt nærmere, så konvertering kan udføres senest 2029.

Status for forbrug og energisparemål

Her kan du se status for ministeriets energisparemål og forbrugstal for de omfattede bygninger, som indgår i ministeriets EEP.

I vejledningen til cirkulæret for energieffektivisering i statens institutioner kan du læse mere om indsatsen og de to energisparemål. Vejledning til cirkulære nr. 9909 af 9. december 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

 

Nationalt mål

For bygninger og energiforbrug, som er omfattet af det nationale energisparemål, skal hvert ministerie reducere energiforbruget med 10 pct. fra 2021 til 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Udvikling i energiforbrug for Kulturministeriet

(varme + el i MWh)

EED-mål

For alle bygninger der ejes og benyttes af den statslige forvaltning skal der opnås en fælles energibesparelse på mindst 42.480 MWh i 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Opsummerede energibesparelser for hele staten fra 2020 til 2030 (i MWh)

(varme + el i MWh)

For alle ministerier omfattet af EED-målet skal der opnås en fælles energibesparelse i den statslige forvaltnings ejede og benyttede bygninger på mindst 42.480 MWh i 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Opsummerede energibesparelser for Kulturministeriet fra 2020 til 2030

(varme + el i MWh)

Denne graf viser et vejledende EED-mål for Kulturministeriet baseret på ministeriets areal-andel, set i forhold til hele staten.

Forbrugs- og nøgletal for Kulturministeriet

Forbrugs- og nøgletal for alle bygninger, der er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan.

Varme- og elforbrug
Vandforbrug

Omfattede bygninger er de bygninger, som ministeriet har energispareforpligtelsen for, og som er underlagt et energisparekrav fastsat i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Ministeriet er ansvarlig for at lave en EEP over de omfattede bygninger for at indfri energisparekravet i perioden 2021-2030.

På SparEnergi.dk/eep kan man se den fulde liste over de omfattede bygninger for de forskellige ministerier.

Kulturministeriet skal lave energieffektivitetsplan for bygningerne på listen.

Bygning Institution Adresse Sparemål
Roskilde Stift Roskilde Stift Stændertorvet 3A,
4000 Roskilde
EED
Danmarks Kunstbibliotek Danmarks Kunstbibliotek Nyhavn 2,
1050 København K.
Nationalt
Det Grønne Museum Dansk Landbrugsmuseum Randersvej 4,
8963 Auning
Nationalt
Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Theodor Christensens Plads 1,
1437 København
Nationalt
Uddannelsen for moderne dans Den Danske Scenekunstskole Philip De Langes Allé 3,
1435 København K
Nationalt
Dramatiker- og skuespiluddannelsen Aarhus Den Danske Scenekunstskole Skolegade 19B,
8000 Aarhus C
Nationalt
Musicalakademiet Fredericia Den Danske Scenekunstskole Kongensgade 107,
7000 Fredericia
Nationalt
Det Danske Filminstitut Hillerød Det Danske Filminstitut Overdrevsvejen 100,
3400 Hillerød
Nationalt
Det Jyske Musikkonservatorium Det Jyske Musikkonservatorium Musikkens Plads 1,
9000 Aalborg
Nationalt
Det Jyske Musikkonservatorium Århus Det Jyske Musikkonservatorium Skovgaardsgade 2C,
8000 Aarhus C
Nationalt
Det Kgl. Bibliotek, Skejby (Skejby) Det Kongelige Bibliotek Tangen 2,
8200 Århus N
Nationalt
Det kongelige bibliotek, Lergravsvej Det Kongelige Bibliotek Lergravsvej 55,
2300 København S
Nationalt
Det Kongelige Bibliotek, Nørre Allé Det Kongelige Bibliotek Nørre Allé 49,
2200 København N
Nationalt
Det kongelige bibliotek, Karen Blixens Plads Det Kongelige Bibliotek Karen Blixens Plads 7,
2300 København S
Nationalt
Det Kgl. Bibliotek, Århus (VAV) Det Kongelige Bibliotek Victor Albecks Vej 1,
8000 Århus C
Nationalt
Det kongelige bibliotek, Slotsholmen Det Kongelige Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1,
1221 København K
Nationalt
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det kongelige danske musikkonservatorium Rosenørns Alle 22,
1970 Frederiksberg
Nationalt
Det Kongelige Teater, skuespilhuset Det kongelige Teater Sankt Annæ Plads 36,
1250 København K
Nationalt
Det Kongelige Teater, Operahuset Det kongelige Teater Ekvipagemestervej 10,
1438 kbh k
Nationalt
Det Kongelige Teater, gl.scene Det kongelige Teater Kongens Nytorv 9,
1050 København K
Nationalt
Billedkunstskolerne Kunstakademiets Billedkunstskoler Kongens Nytorv 1,
1050 København K
Nationalt
Æbelholt Kloster Nationalmuseet Æbelholt 4,
3400 Hillerød
Nationalt
Magasin Nationalmuseet Christianshøjvej 107,
3520 Farum
Nationalt
Kongernes Jelling - Vestergade 6 Nationalmuseet Vestergade 6,
7300 Jelling
Nationalt
Liselund Museum Nationalmuseet Langebjergvej 4,
4791 Borre
Nationalt
Frøslevlejren H6, Tårnet og H4 Nationalmuseet Lejrvejen 83,
6330 Padborg
Nationalt
Frihedsmuseet Nationalmuseet Esplanaden 13,
1263 København K
Nationalt
Kongernes Jelling Nationalmuseet Gormsgade 23,
7300 Jelling
Nationalt
Ørholm Magasin Nationalmuseet Ørholm Stationsvej 5,
2800 Lyngby
Nationalt
Krigsmuseet Nationalmuseet Frederiksholms Kanal 29,
1220 København K
Nationalt
Frilandsmuseet Nationalmuseet Kongevejen 100,
2800 Lyngby
Nationalt
Brede Værk Nationalmuseet I.C.Modewegs Vej 6,
2800 Lyngby
Nationalt
Nationalmuseet, Kbh. Nationalmuseet Frederiksholms Kanal 12,
1220 København K
Nationalt
Nota Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Axeltorv 6,
4900 Nakskov
Nationalt
Finn Juhls Hus Ordrupgaard Kratvænget 15,
2920 Charlottenlund
Nationalt
Ordrupgaard Ordrupgaard Vilvordevej 110,
2920 Charlottenlund
Nationalt
Rigsarkivet, Åbenrå Rigsarkivet Haderslevvej 45,
6200 Åbenrå
Nationalt
Rigsarkivet, Odense Rigsarkivet Jernbanegade 36A,
5000 Odense C
Nationalt
Rigsarkivet, Viborg Rigsarkivet Ll. Sct. Hans Gade 5,
8800 Viborg
Nationalt
Rytmisk Musikkonservatorium Rytmisk Musikkonservatorium Leo Mathisens Vej 1,
1437 Kh K
Nationalt
KAS Statens Museum for Kunst Toldbodgade 40,
1253 København K
Nationalt
SMK Statens Museum for Kunst Sølvgade 48,
1307 København
Nationalt
Statens Værksteder for kunst Statens Værksteder for Kunst Strandgade 27B,
1401 Kbh. K
Nationalt
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Odeons Kvarter Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Odeons Kvarter 1,
5000 Odense C
Nationalt
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Esbjerg Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Kirkegade 61,
6700 Esbjerg
Nationalt

Energimærker i de omfattede bygninger

Fordeling af energimærker i de bygninger, som er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan.

Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse, der har forskellige energimærker, eller hvor der mangler information om bygningernes energimærke.

Opvarmningsform i de omfattede bygninger

Fordeling af opvarmningsformer i de bygninger, som er omfattet ministeriets energieffektivitetsplan.

Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse, der har forskellige opvarmningsformer.

Indsatsområder - uddybende beskrivelser

Uddybende beskrivelser af de indsatsområder, hvor Kulturministeriet arbejder med energieffektivisering frem til 2024.

Aktiviteter
 • Andet

Detaljeret beskrivelse

SLKS varetager MEK ordningen i ministeriet og organiserer energiledelse sammen med de kulturinstitutioner, hvor SLKS har driften. Øvrige kulturinstitutioner, som er omfattet af statens krav om energieffektivisering, får konsulentbaseret bistand af to MEK konsulenter fra SLKS, der begge er energikonsulenter.


Hvilke aktører (interne/eksterne) skal inddrages i indsatsen?

Internt er driftschefer, udvalgte driftsfolk, MEK konsulenter og udvalgte repræsentanter fra kulturinstitutionerne med i energigrupperne. I niveauet over inddrages nødvendige ledende personer med beslutningskompetence.

Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Tilbagebetalingstid
 • Energibesparelse pr. KWh
 • Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Detaljeret beskrivelse

I energigruppen evalueres på forbrug i udvalgte perioder på bygnings- og institutionsniveau.


Aktiviteter
 • Kun købe energirigtige produkter, der hører til de mindst energiforbrugende på markedet
 • Øget fokus på energiforbruget på arbejdspladsen og skabe bevidsthed om spareinitiativer blandt medarbejderne

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Aktiviteter
 • Reduktion af driftstid
 • Sektionsopdeling af belysningsanlæg
 • Udskiftning af lyskilder (til LED)
 • Etablering af lysstyring (manuel og/eller automatisk)
 • Udskiftning af belysningsanlæg

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Tilbagebetalingstid
 • Energibesparelse pr. KWh
 • Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

I energigruppen evalueres på forbrug i udvalgte perioder.

Aktiviteter
 • Reduktion af driftstid
 • Reduktion af volumenstrømmen
 • Udskiftning af ventilator og motor
 • Udskiftning af ventilationsaggregat
 • Vedligeholdelse af anlæg

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Tilbagebetalingstid
 • Energibesparelse pr. KWh
 • Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

I energigruppen evalueres på forbrug i udvalgte perioder.

Aktiviteter
 • Efterisolering af tag- og loftkonstruktion
 • Udskiftning af vinduer og døre

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Energibesparelse pr. KWh
 • Bygningstype / institutionstype

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

I energigruppen evalueres på forbrug i udvalgte perioder.

Aktiviteter
 • Etablering af regulering efter behov
 • Vedligeholdelse af anlæg

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Tilbagebetalingstid
 • Energibesparelse pr. KWh
 • Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

I energigruppen evalueres på forbrug i udvalgte perioder.

Aktiviteter
 • Udskiftning af ældre olie- eller gaskedel til fjernvarme eller varmepumpe
 • Efterisolering af rørledninger til centralvarme og varmt brugsvand
 • Udskiftning af cirkulationspumpe til centralvarme
 • Gennemgang af udefølere + etablering af styring
 • Vedligeholdelse af anlæg
 • Etablering af fjernaflæste målere
 • Andet

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Tilbagebetalingstid
 • Energibesparelse pr. KWh
 • Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

I energigruppen evalueres på forbrug i udvalgte perioder.

Aktiviteter
 • Etablering af solcelleanlæg

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Tilbagebetalingstid
 • Energibesparelse pr. KWh
 • Bygningstype / institutionstype

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

I energigruppen evalueres på forbrug og produktion i udvalgte perioder.

Aktiviteter
 • Andet

Detaljeret beskrivelse

Energiledelsesarbejdet er omdrejningspunkt for denne indsats.


Hvad er de vigtigste årsager til at arbejde med dette område?
 • Tilbagebetalingstid
 • Påvirker energiforbruget i et stort antal bygninger

Hvordan vil I evaluere effekten af indsatsen?

I energigruppen evalueres på forbrug i udvalgte perioder.